Jesteśmy firmą świadczącą usługi konsultingowe w branży budowlanej

Zajmujemy się pełnieniem nadzorów inwestorskich, obsługą inwestycji budowlanych na etapie przed realizacyjnym, w trakcie oraz po realizacyjnym.


Usługi konsultingowe

Przedprojektowe, projektowe, doradztwa finansowego, postępowania przetargowego, inżynieria kontraktu.

Czytaj więcej

Obsługa inwestycji

Usługi obsługi technicznej budynków i budowli, przeglądy budowlane, książki obiektów, badania szczelności.

Czytaj więcej

Usługi projektowe

Studia wykonalności i opracowania przedprojektowe, opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów.

Czytaj więcej

Usługi budowlane

Wykonawstwo sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Czytaj więcej