Obiekty drogowe

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urzadzeń wodociągowych,  kanalizacyjnych i gazowych.

Obwodnica

“Budowa Obwodnicy Olkusza – Etap I”

 • Inwestor: ZDW Kraków
 • Zakres wykonywanych robót: Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe (średnioprężna i wysokoprężna)

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.

Obwodnica Olkusz

“Budowa Obwodnicy Olkusza – Etap II”

 • Inwestor: ZDW Kraków
 • Zakres wykonywanych robót: Sieci wodociągowe, kanalizacyjne

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i gazowych.

"Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów"

 • Inwestor: ZDW Kraków
 • Zakres wykonywanych robót: Przebudowa sieci wodociągowej i gazowej

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Koniecpol

“Remont drogi woj. nr 786 od miejscowości św Anna do Koniecpol “

 • Inwestor: ZDW Katowice
 • Zakres wykonywanych robót: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej (skrzynki, separatory, osadniki, kanalizacja)

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jaworzno

"Przebudowa DK 79 w Jaworznie - Miasto Twarzą do Autostrady - budowa kładki dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Matejki"

 • Inwestor: Gmina Miasta Jaworzno
 • Zakres wykonywanych robót: Ciepłociąg, wodociąg, Kanalizacja ogólnospławna

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urzadzeń wodociągowych,  kanalizacyjnych i gazowych.

"Szlak Europejski - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i nr 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa"

 • Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 • Zakres wykonywanych robót: Kanalizacja deszczowa.