Obiekty infrastrukturalne

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

Ruda Śląska - Zabrzańska

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zabrzańskiej Ruda Śląska”

  • Inwestor: Urząd Miasta Ruda Śląska
  • Zakres wykonywanych robót: Kanalizacja deszczowa, separator, osadnik, umocnienie rowu

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

Ruda Śląska - Kłodnicka

„Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kłodnicka Ruda Śląska”

  • Inwestor: Urząd Miasta Ruda Śląska
  • Zakres wykonywanych robót: Kanalizacja deszczowa

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych.

Kontrakt W5

„Kontrakt W3, W5, W9”

  • Inwestor: PWiK Olkusz
  • Zakres wykonywanych robót: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

“Budowa kanalizacji sanitarnej części wsi Jangrot”

  • Inwestor: Urząd Gminy Trzyciąż
  • Zakres wykonywanych robót: Budowa kanalizacji sanitarnej