Obiekty kubaturowe

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urzadzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

"Adaptacja kuchni na oddział neurologii z pododdziałem udarowym dla potrzeb Nowego Szpitala w Olkuszu".

  • Inwestor: NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
  • Zakres wykonywanych robót: Wentylacja (centrala wentylacyjna kanały), instalcja co i chłodu, instalacja gazów medycznych, instalacja wodno – kanalizacyjnych

Nadzór inwestorski w zakresie sieci instalacji i urzadzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnychi wentylacyjnych.

Termomodernizacja Gliwice

"Termomodernizacja ZSO13, ZSS, PM33, PM22, PM42, PM 22 Gliwice".

  • Inwestor: Urząd Miejski Gliwice
  • Zakres wykonywanych robót: CO (instalacje, węzły cieplne), wentylacja (instalacje, centrale wentylacyjne), woda, kanalizacja