Usługi budowlane

Remont instalacji hydrantowej.

“Remont Instalacji hydrantowej”

  • Inwestor: ARM
  • Zakres wykonywanych robót: Sieć zewnętrzna wodociągowa hydrantowa, sieć zasilająca zbiornik wody, sieć zasilająca hydrofornię,  instalacja wewnętrzna hydrantowa ok 1 km