Usługi projektowe

Nadzór autorski w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

“Nadzór autorski nad realizacją kontraktów W3, W4, W5, W8, W10” 

  • Inwestor: PWiK Olkusz